Psychotic Disorders

Psykotiska störningar

Svensk definition

Tillstånd med en upplösning av egot, förlust av kontakt med verkligheten. vanföreställningar och hallucinationer.

Engelsk definition

Disorders in which there is a loss of ego boundaries or a gross impairment in reality testing with delusions or prominent hallucinations. (From DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Psykoser Schizoaffektiv sjukdom Övergående reaktiv psykos Kortvarig reaktiv psykos

Engelska synonymer

Disorder, Psychotic Disorders, Psychotic Psychotic Disorder Psychosis Psychoses Schizoaffective Disorder Disorder, Schizoaffective Disorders, Schizoaffective Schizoaffective Disorders Schizophreniform Disorders Disorder, Schizophreniform Disorders, Schizophreniform Schizophreniform Disorder Psychosis, Brief Reactive Brief Reactive Psychoses Brief Reactive Psychosis Psychoses, Brief Reactive Reactive Psychoses, Brief Reactive Psychosis, Brief