Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders

Schizofreni och störningar med psykotiska drag

Svensk definition

Tydliga tankestörningar (vanföreställningar, hallucinationer eller andra störningar som åtföljs av förvirrat känsloläge eller beteende) och försämring av tidigare funktionsnivå. Individer har en eller flera av följande symtom: vanföreställningar, hallucinationer och rörigt tal.

Engelsk definition

Marked disorders of thought (delusions, hallucinations, or other thought disorder accompanied by disordered affect or behavior), and deterioration from a previous level of functioning. Individuals have one o more of the following symptoms: delusions, hallucinations, and disorganized speech. (from DSM-5)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Schizophrenia and Disorders with Psychotic Features