Affective Disorders, Psychotic

Affektiva störningar, psykotiska

Svensk definition

Sjukdomstillstånd präglade av allvarliga störningar i sinnestämningen (depression, ångest, upprymdhet och upphetsning) åtföljda av psykotiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, svåra rubb ningar i verklighetsuppfattningen osv.

Engelsk definition

Disorders in which the essential feature is a severe disturbance in mood (depression, anxiety, elation, and excitement) accompanied by psychotic symptoms such as delusions, hallucinations, gross impairment in reality testing, etc.

Svenska synonymer

Affektiva psykoser Psykotiska affektiva störningar

Engelska synonymer

Psychoses, Affective Affective Psychoses Psychotic Affective Disorders Affective Disorder, Psychotic Disorder, Psychotic Affective Disorders, Psychotic Affective Psychotic Affective Disorder Psychotic Mood Disorders Mood Disorder, Psychotic Psychotic Mood Disorder Mood Disorders, Psychotic Depression, Reactive, Psychotic