Morgellons Disease

Morgellons sjukdom

Svensk definition

Ett oförklarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av hudmanifestationer, bl a icke läkande sår, klåda och förekomst av fibrer. Åkomman tycks vara starkt associerad med Lyme-sjukdom.

Engelsk definition

An unexplained illness which is characterized by skin manifestations including non-healing lesions, itching, and the appearance of fibers.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Morgellons Morgellons Morgellon Morgellons Syndrome Syndrome, Morgellons Morgellon's