Psychoses, Alcoholic

Alkoholpsykoser

Svensk definition

Mentala störningar associerade med organisk hjärnskada till följd av alkoholförgiftning och gravt alkoholmissbruk.

Engelsk definition

A group of mental disorders associated with organic brain damage and caused by poisoning from alcohol.

Svenska synonymer

Psykoser, alkoholframkallade

Engelska synonymer

Alcoholic Psychoses