Acetylcholinesterase

Acetylkolinesteras

Svensk definition

Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.

Engelsk definition

An enzyme that catalyzes the hydrolysis of ACETYLCHOLINE to CHOLINE and acetate. In the CNS, this enzyme plays a role in the function of peripheral neuromuscular junctions. EC 3.1.1.7.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acetylcholine Hydrolase Hydrolase, Acetylcholine Acetylthiocholinesterase