Cranial Nerve Diseases

Hjärnnervsjukdomar

Svensk definition

Störningar hos någon av de tolv hjärnnerverna. Med undantag för syn- och luktnerverna omfattas även sjukdomstillstånd i de hjärnstamskärnor, där hjärnnerverna börjar eller slutar.

Engelsk definition

Disorders of one or more of the twelve cranial nerves. With the exception of the optic and olfactory nerves, this includes disorders of the brain stem nuclei from which the cranial nerves originate or terminate.

Svenska synonymer

Kranialnervssjukdomar Kranialnervspareser

Engelska synonymer

Cranial Nerve Disease Neuropathies, Cranial Nervus Cranialis Disorders Nervus Cranialis Disorder Cranial Nerve Disorders Cranial Nerve Disorder Cranial Neuropathies Cranial Neuropathy Neuropathy, Cranial Cranial Neuropathies, Multiple Cranial Neuropathy, Multiple Multiple Cranial Neuropathies Multiple Cranial Neuropathy Neuropathies, Multiple Cranial Neuropathy, Multiple Cranial Cranial Nerve Palsies Cranial Nerve Palsy Palsies, Cranial Nerve Palsy, Cranial Nerve