Meningitis, Cryptococcal

Kryptokockmeninigitis

Svensk definition

Hjärnhinneinflammation orsakad av Cryptococcus neoformans, en kapslad jästart som främst angriper personer med AIDS eller annan immundefekt. Organismen kommer in i kroppen via luftvägarna, men symtomatiska infektioner är oftast begränsade till lungorna och nervsystemet. Kryptokocken kan även ge upphov till parenkymatösa förändringar (torulom) i hjärnan. Sjukdomsförloppet är subakut och uppvisar kliniska tecken som huvudvärk, illamående, ljuskänslighet, lokal nervsvikt, krampanfall, neuropatier och hydrocefalus.

Engelsk definition

Meningeal inflammation produced by CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, an encapsulated yeast that tends to infect individuals with ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME and other immunocompromised states. The organism enters the body through the respiratory tract, but symptomatic infections are usually limited to the lungs and nervous system. The organism may also produce parenchymal brain lesions (torulomas). Clinically, the course is subacute and may feature HEADACHE; NAUSEA; PHOTOPHOBIA; focal neurologic deficits; SEIZURES; cranial neuropathies; and HYDROCEPHALUS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp721-2)

Svenska synonymer

Meningit, kryptokock Hjärnhinneinflammation, kryptokock Cerebral kryptokockos Torulom Granulös cerebral kryptokockos

Engelska synonymer

Cryptococcal Meningitides Meningitides, Cryptococcal Cryptococcal Meningitis Granulomous Cerebral Cryptococcosis Cerebral Cryptococcoses, Granulomous Cerebral Cryptococcosis, Granulomous Cryptococcoses, Granulomous Cerebral Cryptococcosis, Granulomous Cerebral Granulomous Cerebral Cryptococcoses Toruloma Torulomas Cerebral Cryptococcosis Cerebral Cryptococcoses Cryptococcoses, Cerebral Cryptococcosis, Cerebral