Headache

Huvudvärk

Svensk definition

Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Återkommande huvudvärk som inte hänger samman med någon primär sjukdom brukar hänföras till begreppet huvudvärksproblem (t ex migrän).

Engelsk definition

The symptom of PAIN in the cranial region. It may be an isolated benign occurrence or manifestation of a wide variety of HEADACHE DISORDERS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Headaches Head Pain Head Pains Pain, Head Pains, Head Cephalodynia Cephalodynias Cranial Pain Cranial Pains Pain, Cranial Pains, Cranial Cephalalgia Cephalalgias Cephalgia Cephalgias Generalized Headache Generalized Headaches Headache, Generalized Headaches, Generalized Ocular Headache Headache, Ocular Headaches, Ocular Ocular Headaches Orthostatic Headache Headache, Orthostatic Headaches, Orthostatic Orthostatic Headaches Vertex Headache Headache, Vertex Headaches, Vertex Vertex Headaches Retro-Ocular Headache Headache, Retro-Ocular Headaches, Retro-Ocular Retro Ocular Headache Retro-Ocular Headaches Sharp Headache Headache, Sharp Headaches, Sharp Sharp Headaches Throbbing Headache Headache, Throbbing Headaches, Throbbing Throbbing Headaches Unilateral Headache Headache, Unilateral Headaches, Unilateral Unilateral Headaches Hemicrania Bilateral Headache Bilateral Headaches Headache, Bilateral Headaches, Bilateral Periorbital Headache Headache, Periorbital Headaches, Periorbital Periorbital Headaches