Meningitis

Hjärnhinneinflammation

Svensk definition

Inflammation av hjärnans eller ryggmärgens skyddshinnor, dvs mjuka hinnan, spindelvävshinnan och hårda hinnan. Infektioner (av virus, bakterier eller svamp) är de vanligaste orsakerna till inflammation, men även subaraknoidalblödning, kemisk retning, granulomatösa tillstånd, tumörer och andra inflammatoriska tillstånd kan ge detta syndrom.

Engelsk definition

Inflammation of the coverings of the brain and/or spinal cord, which consist of the PIA MATER; ARACHNOID; and DURA MATER. Infections (viral, bacterial, and fungal) are the most common causes of this condition, but subarachnoid hemorrhage (HEMORRHAGES, SUBARACHNOID), chemical irritation (chemical MENINGITIS), granulomatous conditions, neoplastic conditions (CARCINOMATOUS MENINGITIS), and other inflammatory conditions may produce this syndrome. (From Joynt, Clinical Neurology, 1994, Ch24, p6)

Svenska synonymer

Pachymeningit Meningit

Engelska synonymer

Meningitides Pachymeningitis Pachymeningitides