Dura Mater

Hårda hjärnhinnan

Svensk definition

Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.

Engelsk definition

The outermost of the three MENINGES, a fibrous membrane of connective tissue that covers the brain and the spinal cord.

Svenska synonymer

Dura mater Pakymeninx Duralhinnan Hjärnskäran Lillhjärnstältet

Engelska synonymer

Pachymeninx Tentorium Cerebelli Falx Cerebelli Falx Cerebri