Meningitis, Aseptic

Aseptisk meningit

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av huvudvärk, nackstelhet, svag feber och lymfocytisk pleocytos i cerebrospinalvätskan trots avsaknad av patogena bakterier. Den vanligaste orsaken är virusmeningit, men även mykoplasma- och rickettsiainfektioner, diagostiska eller terapeutiska förfaranden, tumörer, sepsishärdar eller andra tillstånd kan ge upphov till syndromet.

Engelsk definition

A syndrome characterized by headache, neck stiffness, low grade fever, and CSF lymphocytic pleocytosis in the absence of an acute bacterial pathogen. Viral meningitis is the most frequent cause although MYCOPLASMA INFECTIONS; RICKETTSIA INFECTIONS; diagnostic or therapeutic procedures; NEOPLASTIC PROCESSES; septic perimeningeal foci; and other conditions may result in this syndrome. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p745)

Svenska synonymer

Aseptisk hjärnhinneinflammation

Engelska synonymer

Aseptic Meningitis