Central Nervous System Fungal Infections

Svampinfektioner i centrala nervsystemet

Svensk definition

Mykoser i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna, som kan leda till encefalit, meningit, myelit, hjärnabscess och epiduralabscess. Vissa typer av svamp kan ge upphov till sjukdom hos individer med norm alt immunsystem, medan andra är opportunistiska patogener, som orsakar infektionssjukdom hos främst individer med nedsatt immunförsvar(som t ex i AIDS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

CNS Fungal Infections CNS Fungal Infection Fungal Infection, CNS Fungal Infections, CNS Infection, CNS Fungal Infections, CNS Fungal Central Nervous System Mycoses Infections, Fungal, Central Nervous System Fungal Infections, Central Nervous System Mycoses, Central Nervous System