Central Nervous System Infections

Centrala nervsystemets infektioner

Svensk definition

Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.

Svenska synonymer

Infektioner i centrala nervystemet

Engelska synonymer

Infections, Central Nervous System CNS Infections CNS Infection Infection, CNS Infections, CNS Central Nervous System Infection