Encephalomyelitis

Hjärn- och ryggmärgsinflammation

Svensk definition

En allmän term för att beskriva inflammation i hjärnan och ryggmärgen, ofta avseende en pågående infektion, men även vid ett antal autoimmuna tillstånd eller toxiska/metabola tillstånd. I litteraturen används termen i stor utsträckning med samma innebörd som encefalit. Syn. encefalomyelit.

Engelsk definition

A general term indicating inflammation of the BRAIN and SPINAL CORD, often used to indicate an infectious process, but also applicable to a variety of autoimmune and toxic-metabolic conditions. There is significant overlap regarding the usage of this term and ENCEPHALITIS in the literature.

Svenska synonymer

Encefalomyelit

Engelska synonymer

Myeloencephalitis Myeloencephalitides Encephalomyelitis, Inflammatory Inflammatory Encephalomyelitis