Brain Abscess

Hjärnabscess

Svensk definition

Begränsad ansamling var i hjärnan, till följd av bakteriella eller andra infektioner. I de flesta fall beror varbildningen på spridning från annan plats i kroppen, som t ex näshålorna, mellanörat, hjärtat eller lungorna. Genomträngande skallskada och neurokirurgiska ingrepp kan också ha samband med detta tillstånd. Kliniska manifestationer omfattar huvudvärk, krampanfall, fokala bortfallssymtom oc h förändrat medvetande.

Engelsk definition

A circumscribed collection of purulent exudate in the brain, due to bacterial and other infections. The majority are caused by spread of infected material from a focus of suppuration elsewhere in the body, notably the PARANASAL SINUSES, middle ear (see EAR, MIDDLE); HEART (see also ENDOCARDITIS, BACTERIAL), and LUNG. Penetrating CRANIOCEREBRAL TRAUMA and NEUROSURGICAL PROCEDURES may also be associated with this condition. Clinical manifestations include HEADACHE; SEIZURES; focal neurologic deficits; and alterations of consciousness. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp712-6)

Svenska synonymer

Cerebral abscess

Engelska synonymer

Abscess, Brain Brain Abscesses Brain Abscess, Child Abscess, Child Brain Child Brain Abscess Brain Abscess, Sterile Brain Abscesses, Sterile Sterile Brain Abscess Sterile Brain Abscesses Cerebral Abscess Abscess, Cerebral Abscesses, Cerebral Cerebral Abscesses Brain Abscess, Multiple Abscess, Multiple Brain Abscesses, Multiple Brain Brain Abscesses, Multiple Multiple Brain Abscess Multiple Brain Abscesses Brain Abscess, Pyogenic Abscess, Pyogenic Brain Brain Abscesses, Pyogenic Pyogenic Brain Abscess Pyogenic Brain Abscesses