Endocarditis, Bacterial

Endokardit, bakteriell

Svensk definition

Inflammation i endokardiet orsakad av bakterier som bärs med blodet. Bakteriestammar varierar med predisponerande faktorer, så som medfödda hjärtfel; hjärtklaffsjukdomar; hjärtklaffprotesimplantation, eller intavenöst drogmissbruk.

Svenska synonymer

Endokardit, infektiös

Engelska synonymer

Bacterial Endocarditis Endocarditides, Bacterial Bacterial Endocarditides