Heart Defects, Congenital

Hjärtfel, medfödda

Svensk definition

Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.

Engelsk definition

Developmental abnormalities involving structures of the heart. These defects are present at birth but may be discovered later in life.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Defect, Congenital Heart Abnormality, Heart Heart Abnormality Congenital Heart Defect Heart, Malformation Of Malformation Of Heart Malformation Of Hearts Defects, Congenital Heart Heart Abnormalities Heart Defect, Congenital Congenital Heart Disease Congenital Heart Diseases Disease, Congenital Heart Heart Disease, Congenital Congenital Heart Defects