Cardiovascular Abnormalities

Kardiovaskulära missbildnigar

Svensk definition

Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.

Svenska synonymer

Hjärt-kärlmissbildningar

Engelska synonymer

Abnormalities, Cardiovascular Abnormality, Cardiovascular Cardiovascular Abnormality