Heart

Hjärta

Svensk definition

Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.

Engelsk definition

The hollow, muscular organ that maintains the circulation of the blood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hearts