Angiocardiography

Angiokardiografi

Svensk definition

Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.

Engelsk definition

Radiography of the heart and great vessels after injection of a contrast medium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Angiocardiographies