Ballistocardiography

Ballistokardiografi

Svensk definition

Teknik för registrering av de rörelser i kroppen som framkallas av ballistiska krafter från hjärtslagen och variationer i blodflödet genom de stora blodkärlen. Dessa ytterst små rörelser omvandlas til l elektriska impulser som sedan förstärks och registreras med hjälp av därför avsedd apparatur, t ex en vanlig elektrokardiograf.

Engelsk definition

Technique of graphic representation of the movements of the body imparted by the ballistic forces (recoil and impact) associated with cardiac contraction and ejection of blood and with the deceleration of blood flow through the large blood vessels. These movements, quantitatively very minute, are translated by a pickup device (transducer) into an electrical potential which is suitably amplified and recorded on a conventional electrocardiograph or other recording machine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ballistocardiographies