Heart Ventricles

Hjärtkammare

Svensk definition

De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.

Engelsk definition

The lower right and left chambers of the heart. The right ventricle pumps venous BLOOD into the LUNGS and the left ventricle pumps oxygenated blood into the systemic arterial circulation.

Svenska synonymer

Hjärtventriklar Vänster ventrikel Höger ventrikel

Engelska synonymer

Cardiac Ventricles Cardiac Ventricle Ventricle, Cardiac Ventricles, Cardiac Heart Ventricle Ventricle, Heart Ventricles, Heart Right Ventricle Right Ventricles Ventricle, Right Ventricles, Right Left Ventricle Left Ventricles Ventricle, Left Ventricles, Left