Cardiotonic Agents

Hjärtstimulerande medel

Svensk definition

Ämnen som har muskelspännande effekt på hjärtat eller ökar hjärtats minutvolym. De kan vara glykosidsteroider besläktade med digitalissubstanser, sympatomimetika eller andra preparat, som används efter hjärtinfarkt eller operation, i chocktillstånd eller vid kronisk hjärtinsufficiens.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cardiotonic Myocardial Stimulant Stimulant, Myocardial Cardioprotective Agent Agent, Cardioprotective Cardiotonic Agent Agent, Cardiotonic Cardiac Stimulant Stimulant, Cardiac Cardiac Stimulants Cardioprotective Agents Cardiotonic Drugs Cardiotonics Inotropic Agents, Positive Cardiac Cardiotonic Drug Drug, Cardiotonic Myocardial Stimulants