Heart Failure

Hjärtsvikt

Svensk definition

Ett heterogent tillstånd där hjärtat är oförmöget att pumpa tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov. Hjärtsvikt kan orsakas av strukturella defekter, funktionella avvikelser (hjärtkammardysfunktion) eller en plötslig överbelastning av dess kapacitet. Kronisk hjärtsvikt är vanligare än akut hjärtsvikt, vilken beror på en plötslig skada i hjärtfunktionen, som hjärtinfarkt.

Engelsk definition

A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.

Svenska synonymer

Hjärtinkompensation Hjärtinsufficiens Högersidig hjärtsvikt Vänstersidig hjärtsvikt Myokardsvikt

Engelska synonymer

Cardiac Failure Heart Decompensation Decompensation, Heart Heart Failure, Right-Sided Heart Failure, Right Sided Right-Sided Heart Failure Right Sided Heart Failure Myocardial Failure Congestive Heart Failure Heart Failure, Congestive Heart Failure, Left-Sided Heart Failure, Left Sided Left-Sided Heart Failure Left Sided Heart Failure