Heart Diseases

Hjärtsjukdomar

Svensk definition

Patologiska tillstånd i hjärtat. Strukturella och funktionella avvikelser ingår.

Engelsk definition

Pathological conditions involving the HEART including its structural and functional abnormalities.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Heart Diseases, Heart Heart Disease Cardiac Diseases Cardiac Disease Disease, Cardiac Diseases, Cardiac