Pneumopericardium

Pneumoperikardium

Svensk definition

Förekomst av luft eller gas i utrymmet mellan hjärtat och hjärtsäcken. Graden av respiratorisk distress beror på mängden av luften och blockerad cirkulation i systemiska vener och lungvener.

Engelsk definition

Presence of air or gas in the space between the heart and the PERICARDIUM. The degree of respiratory distress depends on the amount of trapped air and circulation blocked in the systemic and pulmonary veins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pneumopericardiums