Pericardium

Hjärtsäck

Svensk definition

Den konformiga, fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat och de stora blodkärlens rötter (kroppspulsådern, hålvenen, lungartären). Hjärtsäcken består av två säckar: den yttre, fibrösa hjärtsäcken och den inre serösa hjärtsäcken. Den senare består av ett yttre lager vänt mot den fibrösa hjärtsäcken, ett inre lager som ligger närmast hjärtat samt ett hålrum mellan dessa två lager.

Engelsk definition

A conical fibro-serous sac surrounding the HEART and the roots of the great vessels (AORTA; VENAE CAVAE; PULMONARY ARTERY). Pericardium consists of two sacs: the outer fibrous pericardium and the inner serous pericardium. The latter consists of an outer parietal layer facing the fibrous pericardium, and an inner visceral layer (epicardium) resting next to the heart, and a pericardial cavity between these two layers.

Svenska synonymer

Perikardium Epikardium Epikard Perikard

Engelska synonymer

Pericardial Cavity Cavities, Pericardial Cavity, Pericardial Pericardial Cavities Pericardial Space Pericardial Spaces Space, Pericardial Spaces, Pericardial Serous Pericardium Pericardium, Serous Pericardiums, Serous Serous Pericardiums Visceral Pericardium Pericardium, Visceral Epicardium Fibrous Pericardium Pericardium, Fibrous Pericardiums, Fibrous Parietal Pericardium Pericardium, Parietal