Pericardiectomy

Perikardektomi

Svensk definition

Kirurgist avlägsnande (totalt eller delvis) av en del av hjärtsäcken. Perikardektomi innebär att man gör ett snitt i hjärtsäcken.

Engelsk definition

Surgical excision (total or partial) of a portion of the pericardium. Pericardiotomy refers to incision of the pericardium.

Svenska synonymer

Perikardiotomi

Engelska synonymer

Pericardiectomies Pericardectomy Pericardectomies Pericardiotomy Pericardiotomies Pericardotomy Pericardotomies