Cardiovascular Surgical Procedures

Kardiovaskulära kirurgiska ingrepp

Svensk definition

Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.

Engelsk definition

Surgery performed on the heart or blood vessels.

Svenska synonymer

Hjärt-kärlkirurgi Hjärt-kärlkirurgiska tekniker Hjärt-kärlkirurgiska ingrepp Kardiovaskular kirurgi

Engelska synonymer

Surgical Procedure, Cardiovascular Procedure, Cardiovascular Surgical Cardiovascular Surgical Procedure Procedures, Cardiovascular Surgical Surgical Procedures, Cardiovascular