Vascular Surgical Procedures

Kärlkirurgiska ingrepp

Svensk definition

Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.

Engelsk definition

Operative procedures for the treatment of vascular disorders.

Svenska synonymer

Kärlkirurgiska tekniker Kärlkirurgi

Engelska synonymer

Vascular Surgical Procedure Surgical Procedure, Vascular Surgical Procedures, Vascular Procedure, Vascular Surgical Procedures, Vascular Surgical