Axillofemoral Bypass Grafting

Axillofemoral bypass

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bypass Grafting, Axillofemoral Grafting, Axillofemoral Bypass Axillo-Femoral Bypass Grafting Axillo Femoral Bypass Grafting Bypass Grafting, Axillo-Femoral Grafting, Axillo-Femoral Bypass Axillobifemoral Bypass Grafting Bypass Grafting, Axillobifemoral Grafting, Axillobifemoral Bypass Axillo-Bifemoral Bypass Grafting Axillo Bifemoral Bypass Grafting Bypass Grafting, Axillo-Bifemoral Grafting, Axillo-Bifemoral Bypass