Anastomosis, Surgical

Anastomos, kirurgisk

Svensk definition

Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.

Engelsk definition

Surgical union or shunt between ducts, tubes or vessels. It may be end-to-end, end-to-side, side-to-end, or side-to-side.

Svenska synonymer

Kirurgisk anastomos

Engelska synonymer

Surgical Anastomosis Anastomoses, Surgical Surgical Anastomoses