Choledochostomy

Koledokostomi

Svensk definition

Kirurgiskt anlagd öppning (stoma) i den gemensamma gallgången för dränering eller för direktförbindelse med något område i tunntarmen, främst tolvfingertarmen eller jejunum.

Engelsk definition

Surgical formation of an opening (stoma) into the COMMON BILE DUCT for drainage or for direct communication with a site in the small intestine, primarily the DUODENUM or JEJUNUM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Choledochostomies Choledochojejunostomy Choledochojejunostomies Choledojejunostomies Choledojejunostomy Choledochoduodenostomy Choledochoduodenostomies