Common Bile Duct

Gallgång, gemensam

Svensk definition

Den största gallgången (ductus choledochus). Den utgörs av den kanal som bildas där levergången (ductus hepaticus communis) går samman med gallblåsegången (ductus cysticus).

Svenska synonymer

Ductus choledochus

Engelska synonymer

Bile Duct, Common Common Bile Ducts Duct, Common Bile Choledochus