Hepatic Duct, Common

Gemensam levergång

Svensk definition

En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.

Engelsk definition

Predominantly extrahepatic bile duct which is formed by the junction of the right and left hepatic ducts, which are predominantly intrahepatic, and, in turn, joins the cystic duct to form the common bile duct.

Svenska synonymer

Ductus hepaticus communis Levergångar

Engelska synonymer

Common Hepatic Duct Common Hepatic Ducts Duct, Common Hepatic Ducts, Common Hepatic Hepatic Ducts, Common Hepatic Duct Duct, Hepatic Ducts, Hepatic Hepatic Ducts