Embolectomy

Embolektomi

Svensk definition

Kirurgiskt ingrepp för avlägsnande av blodpropp eller annat hinder som transpoterats med blodströmmen från ett kärl på avstånd. Avlägsnande av blodpropp på ursprungsplatsen kallas trombektomi.

Engelsk definition

Surgical removal of an obstructing clot or foreign material which has been transported from a distant vessel by the bloodstream. Removal of a clot at its original site is called THROMBECTOMY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Embolectomies