Limb Salvage

Extremitetsbevarande

Svensk definition

Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.

Engelsk definition

An alternative to amputation in patients with neoplasms, ischemia, fractures, and other limb-threatening conditions. Generally, sophisticated surgical procedures such as vascular surgery and reconstruction are used to salvage diseased limbs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Salvage, Limb