Cardiac Output, High

Hjärtminutvolym, hög

Svensk definition

Tillstånd med ökad minutvolym. Förhållanden som minskar det perifera kärlsystemets motstånd, så som anemi, arteriovenösa fistlar, tyreotoxikos och graviditet hör till de viktigaste faktorer som bidrar till att öka venernas blodmängd och därmed hjärtats minutvolym. Förhöjd minutvolym ses också i samband med muskelträning, feber och svår anoxi (syrebrist).

Svenska synonymer

Hög hjärtminutvolym

Engelska synonymer

Cardiac Outputs, High High Cardiac Outputs High Cardiac Output