Exercise

Träning

Svensk definition

Fysisk aktivitet som oftast är regelbunden och utförs i syfte att förbättra eller underhålla god fysisk kondition eller hälsa. Jämför med fysisk energiförbrukning som främst handlar om fysiologiska och metabola effekter på energiuttömning.

Engelsk definition

Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with PHYSICAL EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.

Svenska synonymer

Aerobics Fysisk aktivitet Gymping Motion Fysisk träning

Engelska synonymer

Exercises Physical Activity Activities, Physical Activity, Physical Physical Activities Exercise, Physical Exercises, Physical Physical Exercise Physical Exercises Acute Exercise Acute Exercises Exercise, Acute Exercises, Acute Exercise, Isometric Exercises, Isometric Isometric Exercises Isometric Exercise Exercise, Aerobic Aerobic Exercise Aerobic Exercises Exercises, Aerobic Exercise Training Exercise Trainings Training, Exercise Trainings, Exercise