Physical Exertion

Energiförbrukning

Svensk definition

Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exertion, Physical Exertions, Physical Physical Exertions Physical Effort Effort, Physical Efforts, Physical Physical Efforts