Heart Rate

Hjärtfrekvens

Svensk definition

Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.

Engelsk definition

The number of times the HEART VENTRICLES contract per unit of time, usually per minute.

Svenska synonymer

Hjärtrytm Pulsfrekevens Hjärtrytmkontroll Hjärtfrekvenskontroll Hjärtkronotropi

Engelska synonymer

Heart Rates Rate, Heart Cardiac Rate Cardiac Rates Rate, Cardiac Pulse Rate Pulse Rates Rate, Pulse Heartbeat Heartbeats Cardiac Chronotropy Chronotropy, Cardiac Chronotropism, Cardiac Cardiac Chronotropism Heart Rate Control Control, Heart Rate Rate Control, Heart