Physical Examination

Hälsokontroll

Svensk definition

Systematisk och grundlig genomgång av hälsotillståndet.

Engelsk definition

Systematic and thorough inspection of the patient for physical signs of disease or abnormality.

Svenska synonymer

Fysikaliska undersökningar Kliniska undersökningar Läkarundersökningar Kroppsundersökning Fysisk undersökning och diagnos Hälsocheck

Engelska synonymer

Examinations, Physical Physical Examinations Physical Exam Exam, Physical Exams, Physical Physical Exams Examination, Physical Physical Examinations and Diagnoses