Facies

Utseende hos de sjuka

Svensk definition

Ansiktsdrag som ofta är typiska för en sjukdom eller ett sjukligt tillstånd, som t ex alvdragen vid Williams syndrom eller de mongoloida dragen vid Downs syndrom.

Engelsk definition

The appearance of the face that is often characteristic of a disease or pathological condition, as the elfin facies of WILLIAMS SYNDROME or the mongoloid facies of DOWN SYNDROME. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.