Cardiovascular Physiological Phenomena

Kardiovaskulär fysiologi

Svensk definition

Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.

Engelsk definition

Processes and properties of the CARDIOVASCULAR SYSTEM as a whole or of any of its parts.

Svenska synonymer

Hjärt-kärlfysiologiska processer Kardiovaskulära processer Kardiovaskulära fenomen Hjärt-kärlfysiologi

Engelska synonymer

Cardiovascular Physiological Phenomenas Phenomena, Cardiovascular Physiological Physiological Phenomena, Cardiovascular Cardiovascular Physiology Cardiovascular Physiological Phenomenon Phenomenon, Cardiovascular Physiological Physiological Phenomenon, Cardiovascular Physiology, Cardiovascular Cardiovascular Physiological Concepts Cardiovascular Physiological Concept Concept, Cardiovascular Physiological Concepts, Cardiovascular Physiological Physiological Concept, Cardiovascular Physiological Concepts, Cardiovascular Cardiovascular Physiological Processes Cardiovascular Physiologic Processes Physiologic Processes, Cardiovascular Processes, Cardiovascular Physiologic Cardiovascular Physiological Process Physiological Process, Cardiovascular Physiological Processes, Cardiovascular Process, Cardiovascular Physiological Processes, Cardiovascular Physiological