Atrial Function

Förmaksfunktion

Svensk definition

Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.

Engelsk definition

The hemodynamic and electrophysiological action of the HEART ATRIA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Atrial Functions Function, Atrial Functions, Atrial