Musculoskeletal Physiological Phenomena

Muskel- och skelettfysiologi

Svensk definition

Processer i och egenskaper hos muskel-skelettsystemet.

Svenska synonymer

Muskel-skelettfysiologi Muskuloskeletal fysiologi Muskel- och skelettfysiologiska processer Muskel- och skelettfysiologiska begrepp

Engelska synonymer

Phenomena, Musculoskeletal Physiological Musculoskeletal Physiology Musculoskeletal Physiological Phenomenon Phenomenon, Musculoskeletal Physiological Physiology, Musculoskeletal Musculoskeletal Physiological Concepts Concept, Musculoskeletal Physiological Concepts, Musculoskeletal Physiological Musculoskeletal Physiological Concept Musculoskeletal Physiological Processes Processes, Musculoskeletal Physiological Musculoskeletal Physiologic Processes Physiologic Processes, Musculoskeletal Processes, Musculoskeletal Physiologic Musculoskeletal Physiologic Process Physiologic Process, Musculoskeletal Process, Musculoskeletal Physiologic Musculoskeletal Physiological Process Process, Musculoskeletal Physiological