Musculoskeletal and Neural Physiological Phenomena

Muskel-skelettfysiologi och neurofysiologi

Svensk definition

Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Musculoskeletal and Neural Physiological Phenomenon Musculoskeletal and Neural Physiological Concepts Musculoskeletal and Neural Physiology