Human Activities

Mänskliga aktiviteter

Svensk definition

Aktiviteter som utförs av människor.

Engelsk definition

Activities performed by humans.

Svenska synonymer

Aktiviteter Sysselsättning

Engelska synonymer

Activities, Human Activity, Human Human Activity