Carcinoid Heart Disease

Karcinoid hjärtsjukdom

Svensk definition

Hjärtmanifestation av malignt karcinoidsyndrom. Det är en udda form av fibros, omfattande endokardiet, framförallt i hjärtats högra del. Den fibrösa anhopningen bildar förträngningar i trikuspidalklaf fen och pulmonalklaffarna.

Engelsk definition

Cardiac manifestation of gastrointestinal CARCINOID TUMOR that metastasizes to the liver. Substances secreted by the tumor cells, including SEROTONIN, promote fibrous plaque formation in ENDOCARDIUM and its underlying layers. These deposits cause distortion of the TRICUSPID VALVE and the PULMONARY VALVE eventually leading to STENOSIS and valve regurgitation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carcinoid Heart Diseases Heart Disease, Carcinoid Heart Diseases, Carcinoid